Følg oss på facebook

Medlem av BFSP - bransjeforeningen for scenetekniker produksjoner. 

Vi er en del av L-Acoutics rental nettverk

Medlem av hovedorganisasjonen Virke