top of page
2023-09-12 15.56.01.jpg

Eventproduksjon 101:
Tips til tekniske produksjoner

Å gjennomføre en vellykket eventproduksjon krever ikke bare ideer og gjennomføringsevne, men også en grundig forståelse av nødvendige systemer og en velstrukturert kjøreplan. I denne guiden vil vi gå gjennom noen tips for å sikre at ditt kommende event blir gjennomført uten problemer.

Tips fra de forskjellige Fagfeltene:

bottom of page